Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bo mạch chủ Nvidia

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
MainBoard LENOVO G360, VGA NVidia 310M
- Thông số: Intel Core i3, i5, i7, VGA NVidia Geforce 310M, Support DDR3 - Tình Trạng: Mới
1900000
AT Computer
MainBoard LENOVO Z40-70, i3-4030U, VGA NVIDIA GT 840M. Part: ACLUA, NM-A273
- Thông số: Intel core i3-403U, VGA NVIDIA GeForce GT 840M, Support DDR3 - Tình Trạng: Mới
2800000
AT Computer
MainBoard LENOVO Y50-70, i7-4720HQ, VGA NVidia GTX860. Part: LA-B11P, 5B20F78873
- Thông số: Intel core i7-4720HQ, VGA NVidia Geforce GTX860 , Support DDR3 - Tình Trạng: Mới
5800000
AT Computer
MainBoard LENOVO Z40-70, i7-4510U, VGA NVIDIA GT 840M. Part: ACLUA, NM-A273
- Thông số: Intel core i7-4510U, VGA NVIDIA GeForce GT 840M , Support DDR3 - Tình Trạng: Mới
5800000
AT Computer
MainBoard LENOVO Z40-70, i5-4210U, VGA NVIDIA GT 840M. Part: ACLUA, NM-A273
- Thông số: Intel core i5-4210U, VGA NVIDIA GeForce GT 840M , Support DDR3 - Tình Trạng: Mới
4500000
AT Computer
Chọn địa điểm