Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bo mạch chủ ATI

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Main Dell Latitude E6540, VGA ATI HD 8790M 2GB. Part: LA-9412P, LA-9413P
- Thông số: Intel Core i3, i5, i7 , 1600Mhz, VGA ATI AMD Radeon HD 8790M 2GB + Intel HD 4600 Graphics , Support DDR3 - Tình Trạng: Mới
4500000
AT Computer
Chọn địa điểm