Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bộ lưu điện SDL

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
bộ lưu điện SDL 8000 TM
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 8000VA/7200W - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Điện áp đầu vào: 400VAC 3 phase - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
83799000
Máy Tính Thanh Long
Bộ lưu điện SDL 10000 TM + 2xBC SDL 240-A5
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 8000VA/7200W; Lưu điện 27' ở tải 7,000W Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Điện áp đầu vào: 400VAC 3 phase - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
151299000
Máy Tính Thanh Long
bộ lưu điện SDL 5000
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 5000VA/3500W - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
41490000
Máy Tính Thanh Long
Bộ Lưu Điện SDL 4000 + BC SDL 108-M1
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 4000VA/2400W; Lưu điện 27' đầy tải Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
47190000
Máy Tính Thanh Long
Bộ lưu điện SDL 10000 + 2xBC SDL 240-A5
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 10000VA/9000W; Lưu điện 27' ở tải 7,000W Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
145399000
Máy Tính Thanh Long
Bộ Lưu Điện SDL 3300 + BB SDL 108-A4
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 3000VA/2300W; Lưu điện 19' đầy tải Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
38159000
Máy Tính Thanh Long
Bộ lưu điện SDL 3300 + BC SDL 108-B1
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 3000VA/2300W; Lưu điện 80' đầy tải Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
70799000
Máy Tính Thanh Long
bộ lưu điện SDL 3300
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 3300VA/2300W - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
38990000
Máy Tính Thanh Long
Bộ lưu điện SDL 6500 TM + BB SDL 240-A3
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 6500VA/5850W; Lưu điện 24' ở tải 4,550W Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Điện áp đầu vào: 400VAC 3 phase - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
99789000
Máy Tính Thanh Long
Bộ lưu điện SDL 10000
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 10000VA/9000W - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
78699000
Máy Tính Thanh Long
Bộ lưu điện SDL 10000 + BB SDL 240-A5
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 10000VA/9000W; Lưu điện 16' ở tải 7,000W Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
101899000
Máy Tính Thanh Long
Bộ Lưu Điện SDL 3300 + BC SDL 108-M1
thông tin chi tiết sản phẩm: Công suất: 3000VA/2300W; Lưu điện 30' đầy tải Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack - Dải điện áp đầu vào: 164-276V ở 100% tải - Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và
45999000
Máy Tính Thanh Long
Chọn địa điểm