Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bộ lưu điện Microsoft

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Bộ lưu điện UPS BX1400U-MS
APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
4379000
Máy Tính Thanh Long
Bộ lưu điện ups BX800CI-MS
APC Back-UPS 800VA, AVR, 230V, ASEAN
2969000
Máy Tính Thanh Long
Bộ lưu điện BX1100LI-MS
APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
2419000
Máy Tính Thanh Long
Bộ lưu điện ups BX650CI-MS
APC Back-UPS 650VA, AVR, 230V, ASEAN
2049000
Máy Tính Thanh Long
bộ lưu điện ups BX700U-MS
APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
2059000
Máy Tính Thanh Long
bộ lưu điện ups BX800LI-MS
APC Back-UPS 800VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
1659000
Máy Tính Thanh Long
bộ lưu điện ups BX650LI-MS
Công suất 325 Watts / 650 VA Đầu vào / đầu ra 230V Thời gian lưu điện của bộ lưu điện offline cho máy tính PC Chạy bán tải 10.5 phút (162 Watts) / Chạy toàn tải 1.2 phút (325 Watts) Công nghệ Line Interactive
1129000
Máy Tính Thanh Long
Bộ lưu điện ups BX1100CI-MS
APC Back-UPS 1100VA, AVR, 230V, ASEAN
4379000
Máy Tính Thanh Long
Chọn địa điểm