Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bộ lưu điện Chloride

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
UPS CHLORIDE Energy Plugs 1kVA
Hãng sản xuất: CHLORIDE Công suất(KVA): 1KVA Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút Điện áp vào : 220V, 230V Điện áp ra: 220V Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, RS-232, RJ-45
6650000
Vinacomm - Trung Kính
UPS CHLORIDE Energy Plugs 2kVA
Hãng sản xuất: CHLORIDE Công suất(VA): 2000 Thời gian lưu điện tối đa: 23 phút Điện áp vào : 220V Điện áp ra: 220V Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra, RS-232, RJ-45
11950000
Vinacomm - Trung Kính
UPS CHLORIDE Energy 800VA
CHLORIDE eNergy 800VA/480W: Backup time: 8-20 min. with AVR
1400000
Vinacomm - Trung Kính
UPS CHLORIDE Energy 1500VA
Hãng sản xuất: CHLORIDE Công suất(VA): 1500 Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút Điện áp vào : 110V, 220V, 230V, 120 V Điện áp ra: 220V, 110V, 230V, 230V±10%, 120V Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị
3200000
Vinacomm - Trung Kính
UPS CHLORIDE Energy Plugs 10kVA
Hãng sản xuất: CHLORIDE Công suất(VA): 10000 Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút Điện áp vào : 230V Điện áp ra: 230V Hiển thị, giao tiếp: 8 ổ ra, RS-232, RJ-45
61750000
Vinacomm - Trung Kính
UPS CHLORIDE Energy Plugs 6kVA
Hãng sản xuất: Chloride Công suất(VA): 6000 Thời gian lưu điện tối đa: 25 phút Điện áp vào : 230V Điện áp ra: 220V Hiển thị, giao tiếp: 2 ổ ra, RS-232, RJ-45
39500000
Vinacomm - Trung Kính
UPS CHLORIDE Energy Plugs 3kVA
Hãng sản xuất: CHLORIDE Công suất(VA): 3000 Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút Điện áp vào : 220V Điện áp ra: 220V Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ Hiển thị, giao tiếp: RS-232
16600000
Vinacomm - Trung Kính
UPS CHLORIDE Energy 650VA
Hãng sản xuất: Chloride Công suất(VA): 650 Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút Điện áp vào : 110V , 220V , 230V , 120 V Điện áp ra: 220V , 110V , 230V , 120V Dung lượng Pin: 12V/7Ah Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị
1180000
Vinacomm - Trung Kính
UPS CHLORIDE Energy 500VA
Hãng sản xuất: Chloride Công suất (VA): 500 Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút Điện áp vào : 220V, 230V Điện áp ra: 220V, 230V Dung lượng Pin: 12V/7Ah Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị
1100000
Vinacomm - Trung Kính
UPS CHLORIDE Energy 1000VA
Hãng sản xuất: Chloride Công suất (VA): 1000 Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút Điện áp vào : 110V, 220V, 230V, 120 V Điện áp ra: 220V, 110V, 230V, 230V±10%, 120V Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị
2100000
Vinacomm - Trung Kính
Chọn địa điểm