Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bộ lưu điện Apollo

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Bộ lưu điện UPS Apollo AP615
– Công nghệ tiên tiến, đầu ra sóng sin chuẩn. – Hệ số công suất 0,8. – Hiển thị LCD, tạo điện áp chuẩn bảo vệ các thiết bị tải. – Sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý nhất. – Xuất xứ: Taiwan – Bảo hành: 12 tháng.
3800000
bataca.vn
Bộ lưu điện UPS Apollo AP630
– Công nghệ tiên tiến, đầu ra sóng sin chuẩn. – Hệ số công suất 0,8. – Hiển thị LCD, tạo điện áp chuẩn bảo vệ các thiết bị tải. – Sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý nhất. – Xuất xứ: Taiwan – Bảo hành: 12 tháng.
7000000
bataca.vn
Bộ lưu điện Camera Apollo AP2200C
– Công suất chịu tải : 1000VA – Điện áp đầu vào :220V/230V/240VAC ±25% – Tần số đầu vào : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Điện áp đầu ra : 220V/230V/240VAC – Tần số đầu ra : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Hiệu suất : 96% (chế độ điện lưới), 90% (chế độ ắc quy). – Thời gian lưu điện với ht 4 Camera, 1 đầu ghi : 40 – 42 giờ. – Thời gian lưu điện với ht 8 Camera, 1 đầu ghi : 26 – 28 giờ. – Điện áp Ắc quy
10920000
bataca.vn
Bộ lưu điện Camera Apollo AP2100C
– Công suất chịu tải : 1000VA – Điện áp đầu vào :220V/230V/240VAC ±25% – Tần số đầu vào : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Điện áp đầu ra : 220V/230V/240VAC – Tần số đầu ra : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Hiệu suất : 96% (chế độ điện lưới), 90% (chế độ ắc quy). – Thời gian lưu điện với ht 4 Camera, 1 đầu ghi : 20 – 22 giờ. – Thời gian lưu điện với ht 8 Camera, 1 đầu ghi : 14 – 16 giờ. – Điện áp Ắc quy
5940000
bataca.vn
Bộ lưu điện UPS Apollo AP620
– Công nghệ tiên tiến, đầu ra sóng sin chuẩn. – Hệ số công suất 0,8. – Hiển thị LCD, tạo điện áp chuẩn bảo vệ các thiết bị tải. – Sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý nhất. – Xuất xứ: Taiwan – Bảo hành: 12 tháng.
4500000
bataca.vn
Bộ lưu điện Camera Apollo AP2150C
– Công suất chịu tải : 1000VA – Điện áp đầu vào :220V/230V/240VAC ±25% – Tần số đầu vào : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Điện áp đầu ra : 220V/230V/240VAC – Tần số đầu ra : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Hiệu suất : 96% (chế độ điện lưới), 90% (chế độ ắc quy). – Thời gian lưu điện với ht 4 Camera, 1 đầu ghi : 30 – 32 giờ. – Thời gian lưu điện với ht 8 Camera, 1 đầu ghi : 22 – 24 giờ. – Điện áp Ắc quy
7740000
bataca.vn
Bộ lưu điện Camera Apollo AP2024C
– Công suất chịu tải : 1000VA – Điện áp đầu vào :220V/230V/240VAC ±25% – Tần số đầu vào : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Điện áp đầu ra : 220V/230V/240VAC – Tần số đầu ra : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Hiệu suất : 96% (chế độ điện lưới), 90% (chế độ ắc quy). – Thời gian lưu điện với ht 4 Camera, 1 đầu ghi : 4 – 5 giờ. – Thời gian lưu điện với ht 8 Camera, 1 đầu ghi : 3 – 4 giờ. – Xuất xứ: Việt Nam
2784000
bataca.vn
Bộ lưu điện Camera Apollo AP2075C
– Công suất chịu tải : 1000VA – Điện áp đầu vào :220V/230V/240VAC ±25% – Tần số đầu vào : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Điện áp đầu ra : 220V/230V/240VAC – Tần số đầu ra : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Hiệu suất : 96% (chế độ điện lưới), 90% (chế độ ắc quy). – Thời gian lưu điện với ht 4 Camera, 1 đầu ghi : 8 – 10 giờ. – Thời gian lưu điện với ht 8 Camera, 1 đầu ghi : 6 – 8 giờ. – Điện áp Ắc quy :
5160000
bataca.vn
Bộ lưu điện Camera Apollo AP2040C
– Công suất chịu tải : 1000VA – Điện áp đầu vào :220V/230V/240VAC ±25% – Tần số đầu vào : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Điện áp đầu ra : 220V/230V/240VAC – Tần số đầu ra : 50/60Hz ±10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra). – Hiệu suất : 96% (chế độ điện lưới), 90% (chế độ ắc quy). – Thời gian lưu điện với ht 4 Camera, 1 đầu ghi : 7 – 8 giờ. – Thời gian lưu điện với ht 8 Camera, 1 đầu ghi : 5 – 6 giờ. – Điện áp Ắc quy : 1
3540000
bataca.vn
Chọn địa điểm