Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Điện thoại vô tuyến Motorola

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO D1001
- Điện thoại Decphone thế hệ ECO - Tiết kiệm điện năng. - Màn hình LCD hiển thị số gọi đến. - Đèn màn hình màu xanh, Sphone trên tay con. - Danh bạ 100 tên và số. - Nhờ 50 số gọi đến. - Hiển thị ngày giờ và có chức năng báo thức. - Gọi lại 10 số gần nhất. - Chức năng khóa bàn phím, báo thức. - 9 số gọi nhanh bằng một phím bấm. - Chế độ "câm tiếng". - Thời gian đàm thoại 10h, thời gian chờ 150h. - Khả năng mở rộng: 5 tay con.
727273
vatlieumang.vn
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO D1101
- Điện thoại Decphone thế hệ ECO - Tiết kiệm điện năng. - Màn hình LCD hiển thị số gọi đến. - Đèn màn hình màu xanh, có sphone trên tay con. - 3 phím gọi nhanh. - Danh bạ 100 tên và số. - Nhờ 30 số gọi đến. - Hiển thị ngày giờ và có chức năng báo thức. - Gọi lại 20 số gần nhất. - Chức năng khóa bàn phím, báo thức. - Thời gian đàm thoại 10h, thời gian chờ 100h. - Khả năng mở rộng: 5 tay con.
1000000
vatlieumang.vn
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C602
- Điện thoại Decphone thế hệ ECO - Tiết kiệm điện năng. - Cấu hình ban đầu: 1 mẹ + 1 tay con - Màn hình LCD hiển thị số gọi đến. - Đèn màn hình, Sphone trên tay con. - Danh bạ 50 tên và số. - Nhờ 40 số gọi đến. - Hiển thị ngày giờ và có chức năng báo thức. - Gọi lại 10 số gần nhất. - Chế độ "câm tiếng". - Chức năng khóa bàn phím. - 10 nhạc chuông và 17 ngôn ngữ lựa chọn. - Thời gian đàm thoại 12h, thời gian chờ 250h. - Khả năng mở rộng: 5 tay con.
909091
vatlieumang.vn
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C402
- Cấu hình ban đầu gồm: 01 máy mẹ + 01 tay con. - Điện thoại Decphone thế hệ ECO - Tiết kiệm điện năng. - Màn hình LCD hiển thị số gọi đến. - Đèn màn hình, Sphone trên tay con. - Danh bạ 50 tên và số. - Nhờ 40 số gọi đến. - Hiển thị ngày giờ và có chức năng báo thức. - Gọi lại 10 số gần nhất. - Chức năng khóa bàn phím. - 10 nhạc chuông và 17 ngôn ngữ lựa chọn. - Thời gian đàm thoại 12h, thời gian chờ 250h. - Khả năng mở rộng: 5 tay con
927273
vatlieumang.vn
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C601
- Điện thoại Decphone thế hệ ECO - Tiết kiệm điện năng. - Màn hình LCD hiển thị số gọi đến. - Đèn màn hình, Sphone trên tay con. - Danh bạ 50 tên và số. - Nhờ 40 số gọi đến. - Hiển thị ngày giờ và có chức năng báo thức. - Gọi lại 10 số gần nhất. - Chế độ "câm tiếng". - Chức năng khóa bàn phím. - 10 nhạc chuông và 17 ngôn ngữ lựa chọn. - Thời gian đàm thoại 12h, thời gian chờ 250h. - Khả năng mở rộng: 5 tay con.
609091
vatlieumang.vn
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO C401
- Điện thoại Decphone thế hệ ECO - Tiết kiệm điện năng. - Màn hình LCD hiển thị số gọi đến. - Đèn màn hình, Sphone trên tay con. - Danh bạ 50 tên và số. - Nhờ 40 số gọi đến. - Hiển thị ngày giờ và có chức năng báo thức. - Gọi lại 10 số gần nhất. - Chức năng khóa bàn phím. - 10 nhạc chuông và 17 ngôn ngữ lụa chọn. - Thời gian đàm thoại 12h, thời gian chờ 250h. - Khả năng mở rộng: 5 tay con.
581818
vatlieumang.vn
Điện thoại kéo dài Motorola thế hệ ECO D1002
- Điện thoại Decphone thế hệ ECO - Tiết kiệm điện năng. - Màn hình LCD hiển thị số gọi đến. - Đèn màn hình, Sphone trên tay con. - Danh bạ 100 tên và số. - Nhớ 50 số gọi đến. - Hiển thị ngày giờ và có chức năng báo thức. - Gọi lại 10 số gần nhất. - Chức năng khóa bàn phím. - Chức năng câm tiếng, báo thức. - Đàm thoại hội nghị 3 bên. - 10 nhạc chuông và 17 ngôn ngữ lựa chọn. - Thời gian đàm thoại 10h, thời gian chờ 100h. - Khả năng mở rộng: 5 tay con.
1090909
vatlieumang.vn
Chọn địa điểm