Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Điện thoại cố định, có dây Alcatel

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Điện thoại bàn Alcatel 9376
Điện thoại để bàn,thiết kế độc đáo, hiện đại Màn hình màu xanh duơng hiển thị số gọi đến 2 màu Trắng -Đen. Bộ nhớ 10 số điện Nhớ 48 số gọi đến Có Sp-phone hai chiều Xuất xứ Pháp thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới về viễn thông Sản xuất : Trung Quốc, Philipin, Ấn Độ
290000
Vinacomm - Trung Kính
Điện thoại bàn Alcatel AL 9449
o Điện thoại để bàn, thiết kế tiện dụng o 10 phím lưu số gọi nhanh bằng 1 phím bấm o Màn hình hiện số gọi đến, ngày giờ, chi tiết cuộc gọi o Đèn màn hình mầu xanh o Nhớ 10 số gọi đi, 35 số gọi đến o Danh bạ lưu 55 tên người và số điện thoại o Chức năng gọi lại số gần nhất o Loa ngoài 2 chiều Bảo hành : 15 tháng (kể từ ngày sản xuất) Thương hiệu của Pháp - Xuất xứ Trung Quốc
409000
TIAMO
Điện thoại bàn Alcatel AL-9416
o Điện thoại cố định, có thể treo tường o Điều chỉnh âm lượng tai nghe, chuông o Chức năng gọi lại số gần nhất o Đèn báo chuông reo o Chức năng Flash o Chuyển đổi Tone/ Pulse o Mầu : Đen
229000
TIAMO
Điện thoại bàn Alcatel 9446
o Điện thoại để bàn, thiết kế tiện dụng o 10 phím lưu số gọi nhanh bằng 1 phím bấm o Màn hình hiện số gọi đến, ngày giờ, chi tiết cuộc gọi o Đèn màn hình mầu xanh o Nhớ 10 số gọi đi, 35 số gọi đến o Danh bạ lưu 68 tên người và số điện thoại o Chức năng gọi lại số gần nhất o Loa ngoài 2 chiều
387000
Vinacomm - Trung Kính
Điện thoại bàn Alcatel 9446
Máy điện thoại để bàn 9446 màn hình hiển thị số gọi đến, bộ nhớ 18 số gọi đến màn hình hiển thị ngày giờ nhớ 68 số gọi đến.Speaker phone 2 chiều
428000
Tri thức số
Điện thoại bàn Alcatel AL 1881
o Điện thoại kéo dài 1 mẹ + 1 con o Khả năng mở rộng thành bộ 04 tay con kéo dài o Loa ngoài trên máy mẹ và tay con o Màn hình hiển thị trên máy mẹ và tay con o Danh bạ lưu 15 tên người và số điện thoại o Hiển thị và lưu 20 tên người và số điện thoại gọi đến trên máy mẹ, 30 số trên tay con. o 03 kiểu chuông cơ bản. o Hai mầu: ĐEN- TRẮNG Bảo hành : 15 tháng (kể từ ngày sản xuất) Thương hiệu của Pháp - Xuất xứ Trung Quốc
1140000
TIAMO
Điện thoại để bàn Alcatel AL-Slim
- Máy điện thoại để bàn, có thể treo tường -- Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất -- Chức năng Flash chuyển cuộc gọi -- Có thể sử dụng làm máy xử lý đường dây
150000
vatlieumang.vn
Điện thoại bàn Alcatel Temporis mini slim
̀́ Maùy nhoû goïn ñeå baøn hoaëc treo töôøng duøng ñeå thöû ñöôøng daây cho böu ñieän, Ba n phi m treân tay caàm, 2 maøu : TRAÉNG vaø ÑEN
161000
Tri thức số
Điện Thoại Cố Định Alcatel TEMPORIS RETRO
Điện Thoại Cố Định Alcatel TEMPORIS RETRO Điện thoại cố định phong cách giả cổ Đền màn hình mầu xanh (sử dụng pin tiểu 2A) Chức năng hiển thị số gọi đến, ngày giờ Bộ nhớ lưu 80 số điện thoại 10 phím gọi nhanh bẳng 2 phím bấm Điều chỉnh âm lượng chuông
550000
Vinacomm - Trung Kính
Điện thoại bàn Alcatel AL 9339
o Điện thoại để bàn, thiết kế mạnh mẽ o 3 phím lưu số gọi nhanh bằng 1 phím bấm o Màn hình hiện số gọi đến, ngày giờ, chi tiết cuộc gọi o Đèn màn hình mầu xanh dương o Nhớ 10 số gọi đi, 30 số gọi đến o Chức năng gọi lại số gần nhất o Loa ngoài 2 chiều Bảo hành : 15 tháng (kể từ ngày sản xuất) Thương hiệu của Pháp - Xuất xứ Trung Quốc
311000
TIAMO
Điện thoại bàn Alcatel AL-Slim
o Máy điện thoại để bản, có thể treo tường o Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất o Chức năng Flash chuyển cuộc gọi o Có thể sử dụng làm máy thử đường dây Bảo hành : 15 tháng (kể từ ngày sản xuất) Thương hiệu của Pháp - Xuất xứ Trung Quốc
170000
TIAMO
Điện thoại để bàn Alcatel RT-5401
- Điện thoại cố định thiết kế hiện đại - Chức năng ghi âm lên đến 40 phút - Chức năng điều chỉnh tốc độ phát lời nhắn - Khe cắm tai nghe - Màn hình hiển thị số - Phím định hướng 4 chièu - Chức năng điều chỉnh âm lượng chuông, loa ngoài - Danh bạ lưu 99 số điện thoại và tên người
595000
vatlieumang.vn
Chọn địa điểm